LADINGZEKERING (vastzetten van lading)

Eén discipline, ladingzekering, is een zeer specifieke en niet eenvoudige materie. Net hierin ligt één van de specialisaties van Consintra! Reeds enkele decennia lang dient men op Belgisch grondgebied ervoor te zorgen dat ladingen niet op de openbare weg kunnen slepen of vallen, noch een gevaar voor de bestuurder, de vervoerde personen of andere weggebruikers kunnen vormen. Anderzijds was in België tot vóór 07/05/2007 (publicatie B.S. van het K.B. 27/04/2007 m.b.t. ladingzekering) officieel geen methodiek bekend over "hoe" men precies een lading op een vrachtwagen diende vast te zetten. Officieel gingen de eerste wetsartikelen van kracht op 01/06/2007. De minimale richtlijnen inzake ladingzekering welke in België dienen te worden toegepast gingen pas 27 maanden later, op 10/09/2009, van kracht. Deze richtlijnen werden samengesteld door de Europese Commissie Directoraat-Generaal Energie en Vervoer en hebben de benaming "Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport" meegekregen, ondertussen vervangen in 2014 door nieuwe richtlijnen.

Consintra heeft de meest relevante zaken uit al deze richtlijnen en normen gebundeld in een volwaardige en zeer didactische opleiding ladingzekering. Er werd getracht minder eenvoudige begrippen uit richtlijnen en normen te "vertalen" in een begrijpbare taal voor iedereen, ongeacht de ervaring, kennis of functie van de cursist.
 
De zaakvoerder levert op verzoek professionele trainingen 'ladingzekering" voor verschillende belanghebbende partijen.
 
Los van deze Europese richtlijnen komen rond dit thema ook heel wat internationale relevante normen opduiken welke direct verband houden met een correcte implementatie van ladingzekering, vooral bij grensoverschrijdend vervoer.
 
Normen zoals:
 • VDI 2700 Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen Zurrkräfte
 • EN 283 Swap bodies - Testing
 • ISO 1496-1 Freight containers - Specification and testing
 • EN 12195-1 Load restraint assemblies on road vehicles - Calculation of lashing forces (uitgave 2010)
 • EN 12195-2 Load restraint assemblies on road vehicles - Web lashing made from man-made fibres
 • EN 12195-3 Load restraint assemblies on road vehicles - Lashing chains
 • EN 12195-4 Load restraint assemblies on road vehicles - Lashing steel wire ropes
 • EN 12640 Securing of cargo on road vehicles - Lashing points - Minimum requirements and testing
 • EN 12641-2 Swap bodies and commercial vehicles - Tarpaulins
 • EN 12642 Securing of cargo on road vehicles - Body structure (code "L" & code "XL")
 • IMO/ILO/UNECE
 • ...

De door de lesgever ontworpen presentatie bevat ondermeer onderstaande onderwerpen en voldoet hiermee aan een flink aantal criteria.

 • Gevolgen door een gebrek aan deskundige ladingzekering
 • Wetgeving en richtlijnen
 • Relevante Koninklijke besluiten van 27/04/2007 en 01/12/1975
 • Aslastendecreet
 • Relevant Koninklijk besluit van 03/05/1999 betreffende de medeverantwoordelijkheid
 • Relevante artikelen m.b.t. het CMR-Verdrag van 19/05/1956
 • Algemene voorwaarden voor wegvervoer
 • Overzicht van diverse rechtspraken rond ladingzekering
 • ADR en IMDG m.b.t. ladingzekering
 • Optredende krachten van een lading tijdens het transport
 • Wrijvingskrachten van de materialen
 • Voertuigen en hun constructies
 • Beladingsgrafiek (lastverdelingsplan)
 • Sterktes van kopschot, zijwanden en achterdeuren van de laadeenheid
 • Stabiele laadeenheden
 • 26,6 ° Kanteltest voor stabiele ladingen
 • Verschillende soorten ladingzekering
 • Vormsluitende ladingzekering
 • Krachtsluitende ladingzekering
 • Soorten zekeringsmiddelen
 • Sjorbanden, sjorkettingen, hoekprofielen, antislipmatten
 • De lashing capacity en standard tension force
 • Berekeningen van het aantal sjorbanden bij verschillende zekeringsmethodes volgens EN 12195-1: 2010
 • Gevaar voor "schuiven" en gevaar voor "kantelen"
 • Praktijkvoorbeelden, do's & don'ts
 
Meer dan 200 slides aan informatie, foto's en meerdere beeldfragmenten met testen en een waaier aan didactisch materiaal tijdens de opleiding zelf!
 

CONSINTRA © 2017 - JOZEFIENENSTRAAT 23 - BE 9042 GENT - ONDERNEMINGSNUMMER 0859.296.274