CARRIERETIJDLIJN VAN DE DOCENT

  2018 Hij ontwikkelt opnieuw een training en de populariteit ervan slaat aan bij diverse opleidingscentra en rijscholen.  De eerste opleidingen als docent Vakbekwaamheid Code 95 "Gevaarlijke goederen onder gedeeltelijke vrijstelling" gaan van start.  Opnieuw deelt hij zijn kennis met bestuurders van vrachtwagens.

  2016 Wetgeving "leeft" en het bedrijf waar hij is tewerkgesteld heeft behoefte aan een preventieadviseur met het behaalde niveau I.  Het getuigschrift "Multidisciplinaire vorming preventieadviseur niv. I", de hoogst haalbare graad in preventie welke op universitair niveau wordt gegeven wordt behaald na het volgen van een cursus bij Odisee te Gent.  Met een minimum als academische bachelor volgde hij een opleiding van 280 uren en het getuigschrift hiervan behoort mede tot de lijst van vormingen op academisch niveau.

  2013 Het doceren en delen van zijn kennis is niet meer uit zijn denkpatroon weg te halen en hij start als docent van de vakken "Het ABC van het ADR" en "Goederenbehandeling" in opdracht van het Instituut voor wegTransport en Logistiek België, nodig voor het behalen van het getuigschrift Vakbekwaamheid van de Vervoersmanager.

  2012 Een nieuwe uitdaging als docent Multimodaal vervoer trekken zijn aandacht en hij laat zich verleiden tot het doceren van avondcursussen Multimodaal vervoer voor het LBC Volwassenenonderwijs.

  2009 Hij verdiept zich als geen ander in wetgeving, richtlijnen en normen met betrekking tot ladingzekering op vrachtwagens en ontwikkelt zijn eerste training "Ladingzekering" voor management.  De populariteit stijgt snel en algauw wordt deze presentatie omgevormd tot een module gericht op vrachtwagenchauffeurs.  Opnieuw een aantrekkelijke uitdaging voor de zaakvoerder en hij wordt docent Vakbekwaamheid Code 95 "Ladingzekering".

  2006 Het bedrijf waar hij is tewerkgesteld, DSV gelegen in Puurs, vervoert gevaarlijke goederen en er is nood aan een interne trainer ADR & IMDG voor kantoor- & magazijnmedewerkers.  Hij kent de bedrijfsprocessen zeer goed en ontwikkelt een pakket op maat van dit bedrijf.  Het is meteen zijn eerste ervaring als docent.  De evaluaties zijn zeer positief en een verborgen talent komt tot uiting, hij doceert voor het eerst in 2006.

  2005 Veiligheid begon steeds meer in het bloed te zitten waarbij hij het getuigschrift van aanvullende vorming voor preventieadviseurs niv. II behaalt.  Hiervoor volgde hij een opleiding van 210 uren bij INOM.  Ook vandaag is de docent als fulltime preventieadviseur hoofd van een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk bij één van 's werelds grootste vervoerscommissionairs.  Daarnaast staat hij er als veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen ook in voor de naleving van het ADR en de IMDG Code.  Hij is er ook het aanspreekpunt voor "Transport Security".

  2004 Het afnemen van het examen voor ADR-chauffeurs moet vanaf nu plaatsvinden door een erkende organisatie welke volledig onafhankelijk van het opleidingscentrum fungeert.  Deze examens mogen door de overheid enkel worden afgenomen door veiligheidsadviseurs gevaarlijke goederen en in opdracht van het Instituut voor Wegtransport.  Na de eerste gesprekken in Brussel wordt hij officieel examinator voor het afnemen van ADR-examens voor chauffeurs welke gevaarlijke goederen over de weg vervoeren.

  2000 Hij heeft als administratief medewerker van een transportbedrijf te maken met het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.  Een nieuwe wetgeving legt zulk bedrijf op om een veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen aan te duiden.  Hij besluit om deze taak niet te outsourcen maar zelf deze cursussen te volgen.  Enkele weken later wordt hij na het slagen van een examen hiervoor gecertificeerd  "Veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen" voor alle klassen, behalve 1 en 7.  Tot op de dag van vandaag legt hij hiervoor nog steeds vijfjaarlijks zijn examen af te Brussel en is hij nog steeds veiligheidsadviseur.

  1995 Hij is van mening dat hij nog iets te kort schiet in financiële kennis, boekhouden en balansen.  Hij beslist om de komende 3 jaar een cursus Boekhouding te volgen en slaagt met grote onderscheiding voor het examen.  Het getuigschrift wordt uitgereikt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

  1992 Transport begint hem meer en meer te boeien en hij volgt de cursus Vakbekwaamheid voor communautair vervoer bij het Instituut voor Wegtransport.  Enkele maanden later hangt het getuigschrift van het Ministerie van Verkeer & Infrastructuur aan de wand en start daadwerkelijk een carrière binnen het vervoerswezen.

  1989 Hij start zijn praktijkervaring in transport & expeditie in februari 1989 als internationaal chauffeur.  Het kilometervreten wordt dagdagelijkse kost en in topjaren zijn jaarkilometrages tot 175.000 km geen uitzondering.  De transportmicrobe bijt hem dit jaar voor het eerst en hij is nauwelijks uit een voertuig te halen.  Het Europese wegennet kent voor hem geen geheimen meer na enige tijd.  

  Zaakvoerder & docent

  Peter Saey