CONSULENT IN TRANSPORT - GESPECIALISEERD ALS FREELANCE LESGEVER

CONSINTRA werd afgeleid uit "consulent in transport".  Als consulent put de zaakvoerder zijn knowhow uit de meer dan 28 jaar ervaring in de transport- & expeditiewereld.  Verschillende disciplines, gaande vanaf het rijden met de vrachtwagen op zich, transportplanning, boekhouding, behalen en onderhouden van het kwaliteitscertificaat ISO 9001, tot het adviseren over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) & zee (IMDG), en bovendien als preventieadviseur waken over de veiligheid en het welzijn van de werknemers, behoren tot de algemene kennis van de zaakvoerder.  Het is de ervaring binnen deze domeinen en het enthousiasme die hem ertoe hebben aangezet zijn kennis hierover te delen door het geven van verschillende voordrachten en onder de vorm van lesgeven.
 
De specialisaties liggen op het vervoer van gevaarlijke stoffen, goederenbehandeling, ladingzekering, ladingbeveiliging en multimodaal/intermodaal transport.  Het is over deze thema's dat voordrachten en opleidingen worden verzorgd voor diverse opdrachtgevers. 
 
Opleidingen kunnen worden gegeven op basis van een neutrale presentatie (ontworpen door Consintra), of op basis van uw reeds ontworpen presentatie.  Ook wordt de mogelijkheid geboden om de neutrale presentatie te voorzien van het bedrijfslogo van de opdrachtgever zodat het net "uw ontwerp" blijft.  Tijdens de opleidingen zelf wordt alle neutraliteit door de lesgever behouden en wordt gehandeld uit "naam van het bedrijf van de opdrachtgever".  Dit is heel belangrijk!
 
Het is dan ook de zaakvoerder zelf die als zelfstandig freelance lesgever steeds de door bedrijven georganiseerde opleidingen voor zijn rekening neemt.  Sinds 2009 is Peter Saey een vaak gevraagde gastspreker tijdens seminaries en studiedagen voor menig organisatoren in België.  Voordrachten en cursussen werden reeds gegeven van West-Vlaanderen tot Limburg waarbij al meer dan 3.000 cursisten bij hem een opleiding volgden.
 
Consintra biedt een dienst als freelance lesgever aan.  Deze diensten kunnen zowel in loonverband als op zelfstandige basis worden aangeboden, al naargelang de wens van de opdrachtgever.  De keuze hiervan wordt steeds vooraf vastgelegd.  Er wordt zowel gewerkt met de hardware ter beschikking gesteld door de opdrachtgever of met eigen hardware.  In dit laatste geval heeft de lesgever eigen laptop, beamer en projectiescherm bij voor het deskundig verzorgen van de opdracht. 
 
U vindt alle informatie over de mogelijkheden die Consintra als freelance lesgever u biedt op deze website. 
 
"EEN FREELANCE LESGEVER OP EEN MOMENT DAT U HIER MISSCHIEN BEHOEFTE AAN HEEFT"
 
BEDRIJFSGEGEVENS:
 
CONSINTRA
Jozefienenstraat 23
BE-9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel)
consintra.be@gmail.com 
 
 
Zaakvoerder: Peter Saey (lesgever)
 

CONSINTRA © 2017 - JOZEFIENENSTRAAT 23 - BE 9042 GENT - ONDERNEMINGSNUMMER 0859.296.274