CONSULENT IN TRANSPORT - GESPECIALISEERD ALS FREELANCE LESGEVER

Consintra is geen opleidingscentrum - Consintra biedt u een zelfstandig docent 
 
De naam werd afgeleid uit "consulent in transport" en opgericht in 2011.  Als consulent put de zaakvoerder zijn knowhow uit de meer dan 30 jaar ervaring in de transport- & expeditiewereld.  Verschillende disciplines, gaande vanaf het rijden met de vrachtwagen op zich, transportplanning, boekhouding, behalen en onderhouden van het kwaliteitscertificaat ISO 9001, tot het adviseren over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) & zee (IMDG), en bovendien als preventieadviseur waken over de veiligheid en het welzijn van de werknemers, behoren tot de algemene kennis van de zaakvoerder.  Het is de ervaring binnen deze domeinen en het enthousiasme die hem ertoe hebben aangezet zijn kennis hierover te delen door het geven van verschillende voordrachten en onder de vorm van lesgeven.
De specialisaties liggen op het vervoer van gevaarlijke stoffen, goederenbehandeling, ladingzekering en ladingbeveiliging.  Het is over deze thema's dat voordrachten en opleidingen worden verzorgd voor diverse opdrachtgevers. 
Opleidingen worden verzorgd op basis van een presentatie, ontworpen door Consintra, maar geheel neutraal en vrij van enig bedrijfslogo.
Tijdens de opleidingen zelf wordt alle neutraliteit door de lesgever behouden en wordt gehandeld uit "naam van het bedrijf van de opdrachtgever".  Dit is heel belangrijk !
Het is dan ook de zaakvoerder zelf die als zelfstandig freelance lesgever steeds de door bedrijven georganiseerde opleidingen voor zijn rekening neemt.  Sinds 2009 is Peter Saey een vaak gevraagde gastspreker tijdens seminaries en studiedagen voor menig organisatoren in België.  Voordrachten en cursussen werden reeds gegeven van diep in West-Vlaanderen tot het uiterste Limburg waarbij al meer dan 5.000 cursisten bij hem een opleiding volgden.
Consintra biedt een dienst als freelance lesgever aan.  Deze diensten kunnen zowel in loonverband als op zelfstandige basis worden aangeboden, al naargelang de wens van de opdrachtgever.  De keuze hiervan wordt steeds vooraf vastgelegd.  Er wordt zowel gewerkt met de hardware ter beschikking gesteld door de opdrachtgever of met eigen hardware.  In dit laatste geval heeft de lesgever eigen laptop, beamer en projectiescherm bij voor het deskundig verzorgen van de opdracht. 
U vindt alle informatie over de mogelijkheden die Consintra als freelance lesgever u biedt op deze website. 
"EEN FREELANCE LESGEVER OP EEN MOMENT DAT U HIER MISSCHIEN BEHOEFTE AAN HEEFT"
 
Zaakvoerder & docent
Peter Saey